Olcsó ítélet kapható II.

A Sütő-vita tovább folytatódik a Hétben: Görömbei András írása itt olvasható. Idézem:

“(…) a mostani vita néhány résztvevõjét a tájékozatlansággal társult zsigeri gyûlölet motiválja. Minden törekvésük arra irányul, hogy Sütõ András életmûvét kiiktassák az erdélyi magyar irodalomból. Gyûlöletük lépten-nyomon átcsap a tényeken. Önálló életre kel.”

“Hihetetlenül mélyre süllyedt az erdélyi magyar szellemi élet, ha eltûri ezt a hitványságot.”

Valóban, S. G. alaposan eldobta a sulykot az ilyen szövegekkel:

“Az a határozott benyomásom, hogy aki 18 évesen most kezd irodalom iránt érdeklõdni, esetleg most közli elsõ novelláját, annak „A Sütõ” semmit sem mond, vagy legföljebb a kötelezõ irodalom keserveit juttatja eszébe. Ez így van rendjén. Az életmû, az életút így válhat a kutatás csupasz tárgyává, éppúgy, mint Kádár János beszédei vagy az esõerdõben élõk házasodási rítusai.”

Ha Sütő hetvenes évekbeli drámái és esszéi nem érnek semmit, akkor mi ér valamit az erdélyi magyar irodalomból? A “transzközép”? Transzbullshit.

Azt is írja továbbá S.G.:

“Sütõ legnagyobb visszhangot kiváltó, a nimbuszt megalapozó tézisdrámái 1975-tõl a szelep funkcióját töltötték be diktatúra és nemzetiség viszonyában. Jólesett lekacsintani a színpadról (mintegy a színfalak mögül), s a nézõ is felsóhajthatott, hogy végre felhangzott egy gyengécske ellenzéki hang. Csak az a gond, hogy a politikai mondanivalónak nem áthallásos drámákban, hanem röpiratokban, pamfletekben, elemzésekben a helye.”

Yeah, right. Ilyen alapon a világirodalom, sőt, a filmmüvészet tekintélyes – és jobbik – részét sutba kellene vágni: ha valamiből minden “áthallás” hiányzik, az általában annak jele, hogy nem ér semmit. Ha valaki azt hiszi, hogy a “Lócsiszár virágvasárnapja” vagy a “Csillag a máglyán” csak az erdélyi magyarok hetvenes évekbeli keserveiről szól, az nagyot téved.

2 thoughts on “Olcsó ítélet kapható II.

  1. Bizonyára nagyon idegen lenne az igazi tudománytól (valami gyanús bölcsészkedésféle),ha egy vitának minden egymásra hivatkozó, egymásra reagáló szövegét felidéznénk, és nem pusztán egynek az idézésével igazolnánk a szívünkhöz közelálló véleményeket. A Hét Sütő-vitája már régen nem Sipos Géza dörgedelméből és a rá reagáló írásokból áll.

  2. Kedves Gábor, sajnos nincs türelmem, hogy a Sütő-vitának minden egymásra hivatkozó, egymásra reagáló szövegét felidézzem. Szerencsére a blog müfaj megengedi ezt a felületességet. Akit nagyon érdekel a téma, elolvashat mindent a Hét honlapján, és eldöntheti, hogy miről szól vagy nem szól a vita. Akit pedig csak az én véleményem érdekel, az vessen magára.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s