Jézus nem járhatott vízen, esetleg puliszkán (avagy milyen egy nem-newtoni folyadék)

Habár az fizikai lehetetlenség, hogy valaki – minden segédeszköz nélkül – a víz színén sétáljon, mint azt állítólag Jézus tette (yeah, right), vannak folyadékok, amelyek felszínén valóban lehet mezítláb közlekedni. Jó példa az alábbi Youtube videó, amelyikben egy medencét finomra őrölt kukoricaliszttel és vízzel töltöttek tele, hogy utána lezserül szaladgáljanak a víz, jobbanmondva puliszka tetjén.

A fizikai magyarázat egyszerű (még én is értem): a víz egy newtoni folyadék, a puliszka pedig nem. A newtoni folyadékokat az jellemzi, hogy a nyírás sebessége (angol ‘shear rate’) egyenesen arányos a nyírófeszültséggel (angol ‘shear stress’). A kettő közötti arány nem egyéb, mint a viszkozitás. Ha a nyírófeszültséget a nyirássebesség függvényében ábrázolod, egy, az origóból kiinduló egyenest kapsz. Így viselkedik a víz. Ezzel szemben a puliszka nehezen deformálódik, azaz folyik, ha a nyírássebesség nagy, és könnyebben, ha a nyírássebesség kicsi; a viszkozitása nő a nyírássebességgel együtt. Ezért lehet szaladgálni a puliszka felszínén; és ezért süllyed bele a tag a videón a puliszkába, mikor nem mozog elég gyorsan. A nyírófeszültség-nyirássebesség függvény nem egy egyenes, hanem egy felfele konkáv görbe. A puliszka egy dilatáns (dilatant) folyadék; ezzel szemben a pszeudoplasztikus folyadékok nyírófeszültség-nyirássebesség görbéje felfele konvex, azaz a viszkozitás csökken ahogy a nyirássebesség nő. Ilyenek például a festékek.

Egy harmadik kategória a Bingham folyadék, vagy plasztikus folyadék (angol Bingham plastic). Ez csak akkor kezd folyni, hogyha a nyírófeszültség meghalad egy kritikus határt. Ezt a modellt hasznáják például az iszapfolyások és törmelékfolyások leírására.

Na de ennyi elég a puliszka-fizikából.

3 thoughts on “Jézus nem járhatott vízen, esetleg puliszkán (avagy milyen egy nem-newtoni folyadék)

  1. Zs — Szerintem a “csodák nincsenek” kijelentés hosszas filozófiai és vallásfilozófiai fejtegetést igényelne. Személyes véleményem, hogy Jézus járt a vizen (és természetesen nem azért, mert tudta hol vannak a cölöpök :). A helyzet az, hogy hitvitában nem is érdemes senkit győzködni, én azonban úgy látom, sokmindent nem értünk még a minket körülvevő világban, de azt gondoljuk hogy a hit és a tudomány nem mindig férhet össze. Én ez ellen szólok – igenis összeférhetnek, sőt kell, hogy együtt legyenek jelen az ember életében! Általában élete végére sok ember visszagondolva ráeszmél arra, mennyi csoda is történt vele élete során (amit nem tud megmagyarázni, ha megfeszül is).És igen, puliszka is van, és nagyon finom! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s